()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Nedrebø og Vaagbø for at de i Tidsskriftet nr. 3/2011 (1) kommenterte vår kronikk (2). Vi var ikke oppmerksomme på hyperbar oksygenering som metode for behandling av disse pasientene. Dette illustrerer godt vårt hovedpoeng med kronikken, nemlig at det er nødvendig med et faglig tilbud til disse pasientene som er bedre koordinert, både når det gjelder utredning og behandling.

  Vi vil i tillegg nevne at vi er blitt gjort oppmerksomme på at man i et forskningsmiljø knyttet til Høgskolen og Universitetet i Bergen prøver ut behandling med lavenergi laser mot stråleindusert oral mukositt. Medlemmene i dysfaginettverket vil bli informert om ovenstående.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media