Les mer om ...

Artikkel

Spor av rusmidler i urin

Rusmiddeltesting av urin gjøres blant annet hos pasienter som er i legemiddelassistert rehabilitering. En studie fra St. Olavs hospital viser at standardanalysen for slik testing omfatter de fleste aktuelle misbruksstoffer, men ikke pregabalin.

Cannabismetabolitter kan påvises i urinen lenge – fra noen dager til flere måneder etter bruk. Ved kronisk bruk kan nytt inntak av cannabis være vanskelig å påvise.

Rusmiddelanalyser i urinprøver

Dekker rusmiddeltester i urin de aktuelle misbruksstoffene?

Cannabis og urinprøver

Er Aspergers syndrom blitt vanligere?

Forekomsten av autisme er økende. I Sør-Trøndelag økte forekomsten av Aspergers syndrom betydelig fra 2005 til 2008. Er denne økningen reell, eller skyldes den endret praksis og økt oppmerksomhet om tilstanden? Har uklare diagnosekriterier for autismespekterforstyrrelser ført til at flere mennesker defineres som syke?

Er Aspergers syndrom blitt vanligere?

Aspergers syndrom i Sør-Trøndelag 2005 – 08

Kontaktallergi mot hennatatovering

Tatoveringer med fargestoffet henna er blitt svært populært, særlig blant unge. Parafenyldiamin er tilsatt henna for å gi en mørkere og mer varig tatovering. Sensibilisering fører til eksematøst utslett i tatoveringen og kan gi kraftige reaksjoner ved bruk av hårfargingsmidler. Forekomsten av kontaktallergi mot parafenyldiamin synes å være økende.

Kontaktallergi mot hennatatovering

Gangvansker i ung voksen alder

En rekke sykdommer i nervesystem, skjelett og muskulatur kan gi gangvansker. Hos en ung kvinne med progredierende pareser og gangvansker mistenkte man nevrologisk arvelig sykdom ettersom både faren og farmoren hadde hatt samme plager. Molekylærgenetiske undersøkelser ga imidlertid en annen diagnose enn først antatt.

En ung kvinne som mistet kraften i ett bein

Når det vanligste ikke er forklaringen

Røyking som sykdom?

Restriksjoner og holdningskampanjer har ført til en kjerne av røykere som blir stadig mindre mottakelige for slike tiltak. Er tidspunktet kommet for å se på røyking som en kronisk lidelse som trenger livslang medisinering?

Kan Norge bli røykfritt?

Anbefalte artikler