Jubileumsquiz

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

1. Far og sønn har begge vært presidenter i Legeforeningen. Hvem og når?

2. To leger med nesten likelydende etternavn har etterfulgt hverandre som president i Legeforeningen. Hvem og når?

3. Hva het Legeforeningens generalsekretær fra 1900 til 1924

Svar

  • 1. Johan W. R. Haffner 1954 – 57 og Jon Haffner 1988 – 91

  • 2. Andreas Tanberg 1927 – 28 og Olaf Tandberg 1929 – 30. Sistnevnte var også visepresident, mens førstnevnte var president.

  • 3. Rasmus Hansson. Han var også æresmedlem fra 1924 til sin død i 1934.

Anbefalte artikler