Tariffkurs i rom sjø

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Tillitsvalgterfaringer, overlegenes lønnsutvikling og ny lønnsmodell for overleger var blant temaene på Overlegeforeningens tariffkurs på danskebåten.

Rolf Utgård holdt et inspirerende foredrag om tillitsvalgtfunksjonen. Foto Lise B. Johannessen

Erik Magnus Sæther fra konsulentfirmaet Oslo Economics presenterte en oversikt over overlegenes lønnsutvikling fra 2002 – 09 basert på en rapport utarbeidet for Beregningsutvalget for spesialisthelstetjenesten. Man har sett på lønnsutviklingen nasjonalt og regionalt og på lønnsutviklingen i helsesektoren i forhold til på andre områder. Legegruppen i sykehus har ikke kommet gunstig ut sammenliknet med andre grupper.

Må våge å mene noe

Tidligere konserntillitsvalgt i Kværner og Aker Rolf Utgård fortalte om sine mangeårige erfaringer som tillitsvalgt. – Fagforeningene er avgjørende for en virksomhets suksess, men innflytelse og makt kan ikke oppnås uten at man går inn i de vanskelige sakene, understreket han. – Som tillitsvalgte må vi tørre å gi uttrykk for det vi mener. Vi må stille oss midt i skuddlinjen og våge å mene noe. Ved å gå inn i nye saker og påta oss nye oppgaver, ved å bidra til fellsskapet med gode forslag, innspill og deltakelse, ved å stikke hodet frem og synliggjøre nye roller – selv om det kan være kontroversielt – vil vi også oppnå økt innflytelse, sa han.

Helseprofesjonen har et samfunnsoppdrag, sa Utgård og stilte spørsmålet om hva som er motivasjonen for ansatte i helsesektoren? – Er det først og fremst det operative arbeidet – engasjementet i pasientene – som får ledere, ansatte, fagforeninger og tillitsvalgte til å yte, spurte han.

Utgårds innlegg ga mange innspill til den påfølgende debatten. Flere mente at man er veldig avhengig av bedriftens lederkultur for hva man kan oppnå – at denne er helt avgjørende. – Lederne må oppdras, sa Utgård. – De må forstå at for å få resultater så må vi ha noe med hjem til medlemmene våre. Det er noe galt med ledelseskulturen om de ikke tar imot råd og innspill. Vær proaktiv og spill ut, rådet han. Samtidig understreket han betydningen av å opptre lojalt overfor virksomheten – også under ev. konflikter.

Noen stilte også spørsmål om hva man kan vinne og ev. tape ved å bruke mediene. Vi ønsker jo ikke å uroe pasientene, ble det påpekt. – Jeg tror ikke pasientene lar seg uroe av leger som har meninger om saker som er viktige for pasientene. Det tror jeg er helt feil og bygger på en gammeldags tenkning hvor pasientene skulle skånes for virkeligheten, sa Utgård. Det som kan uroe pasientene er leger som har et helt annet fokus enn pasientenes ve og vel, mente han.

Anbefalte artikler