Vaksine mot pandemisk influensa A(H1N1) – effekt og sikkerhet

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rapportering av nesten 90 millioner vaksinedoser mot pandemisk influensa A(H1N1) i Kina tyder på liten grad av bivirkninger. I en koreansk studie fant man en vaksineeffekt på ca. 73 %.

  I forbindelse med influensapandemien i 2009 ble flere vaksiner utviklet på kort tid. Det begynner nå å komme en del rapporter om effekt og sikkerhet for disse vaksinene.

  I Kina ble nesten 90 millioner mennesker vaksinert med inaktiverte virus-vaksiner uten adjuvans fra september 2009 til mars 2010 (1). Helsepersonell rapporterte antall vaksiner og meldte inn bivirkninger til en nasjonal database. Det ble meldt om 89,6 millioner administrerte vaksinedoser og 8 076 vaksinereaksjoner, hvorav 6 552 ble klassifisert som relatert til vaksinen (feber, lokal hudreaksjon eller allergisk reaksjon). 1 083 av reaksjonene ble klassifisert som alvorlige/sjeldne, nesten alle disse (1 050 av 1 083) dreide seg om allergiske reaksjoner. Tidligere vaksiner har vært assosiert med Guillain-Barrés syndrom, men i denne studien var forekomsten av det lavere enn det man ser i bakgrunnsbefolkningen.

  I en koreansk pasient-kontroll-studie vurderte man effekten av den monovalente vaksinen ved å sammenholde vaksinasjonsdata med resultater fra PCR-undersøkelse av luftveisprøver fra 440 personer med influensasymptomer (2). Blant de 207 med bekreftet influensa A(H1N1)-infeksjon var det 16 vaksinerte (7,7 %), mens 44 av de 209 (21,1 %) med negativ prøve var blitt vaksinert. Dette gir en vaksineeffektivitet på 73,4 % (95 % KI: 49,1 – 86,1 %). Effekten var best blant de yngste (en vaksineeffektivitet på 81,0 % for aldersgruppen 10 – 19 år).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media