Åslaug Flo Om forfatteren
Artikkel

«Ondt ofte lider den Fiskermand / Som ud maa fare, før Hanen galer. / Al dagen pladske i kolde Vand…» Jarle Holm fra Hitra forteller i Tidsskriftet nr. 20/1935 om en fisker som hadde vært utsatt for en ulykke. Uten røntgenundersøkelse kunne diagnosen lett ha blitt en annen (Tidsskr Nor Lægeforen 1935; 55: 1127).

Få symptomer ved fractura cranii med depresjon

Av Jarle Holm, Hitra.

Den 20. april d. å. søkte en fisker – 27 år gammel – mig på kontoret og fortalte at han den 9. april under et forlis fikk et slag av «kappen» i bakhodet, idet han skulde springe op av motorrummet. Han besvimte ikke og husker tydelig hvordan alt foregikk; men han var ør og svimmel og måtte legge sig ned i livbåten da de rodde bort fra vraket. Han glemte igjen ombord sine kontanter bl. a.

Under roturen måtte han legge sig ned bak i båten og hadde nogen brekninger. Han var dog ikke verre enn at han gikk i land fra båten ved egen hjelp efter ca. 1 1/2 time. 2 – 3 timer efter ulykken fikk han intens hodepine som han søkte mig for. Han fortalte også at han ikke tålte å ligge med bakhodet på hodeputen, da blev den meget verre.

Ved undersøkelsen 20. april fantes: ved perkusjon av kraniet angir han ømhet i høire tindingregion og i bakhodet. Likeså ømhet for kompresjon av kraniet forfra baktil. Intet sikkert påviselig ved palpasjon. Ved oftalmoskopisk undersøkelse sees et par småblødninger i høire øiebunn, og der er en liten blødning i høire trommehule.

Røntgen – doktor Bohne, Trondheim – 23. april: I bakhodet sees en lett dislokasjon av kraniebenet – fractura cranii. X-foto vedlegges.

Beklageligvis er den mig tilgjengelige litteratur beskjeden, så overskriften står kun for egen regning. Dog synes det å ha vært enkelte vanskeligheter med diagnosen, hvis da ikke røntgen hadde vist frakturen. Og jeg er tilbøielig til å anta at hans diagnose vilde ha blitt posttraumatisk cefalagi – for da ikke å tale om posttraumatisk nevrose.

Anbefalte artikler