Pigger og bølger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Godt innarbeidede engelske faguttrykk bør brukes også på norsk.

  Jeg har med største fornøyelse lest artikkelen i Tidsskriftet nr. 1/2011 om Lennox-Gastauts syndrom (1). Den gir leseren en grundig innføring i de ulike årsaker som kan ligge bak dette sykdomsbildet og de to figurene viser de EEG-forandringer som er så typiske for syndromet. Alle som har arbeidet innen dette feltet, både som kliniker og som tyder av EEG, vil vite at disse pasientene har et langsomt «spike-wave»-mønster i EEG.

  Jeg har den største respekt for Tidsskriftets språklige medarbeidere og har mange ganger fått gode tilbakemeldinger om hvordan man kan forbedre et manuskript. I den aktuelle artikkelen synes jeg imidlertid at iveren etter å fornorske språket har gått litt for langt. Det meget veletablerte uttrykket «spike-wave» er blitt erstattet med det norske «pigg-bølge-mønster».

  Jeg har rimelig lang fartstid innen nevrologi og har erfaring med bruk av EEG, både nasjonalt og internasjonalt, og har til gode å høre annet enn det etablerte engelske uttrykket. Pigger finnes ikke i EEG, men kanskje en og annen bølge, da som ledd i en aktivitet. Etter min mening finnes det ingen grunn til å forlate et gammelt, godt og veldefinert begrep som alle forstår og som brukes over hele verden til fordel for pigger, en betegnelse som ikke har noe tradisjon. Man kan heller ikke tale om en naturlig fornorsking av uttrykket ettersom man ikke bruker «pigger» til å beskrive forandringer i EEG. Jeg er ikke imot å holde på det norske språket, men da skal man ikke starte med å forkludre gode, veletablerte faguttrykk. Man kunne ta for seg andre og til dels langt mindre presise beskrivelser som brukes i artikkelen, som «global encefalopati» og «progredierende kognitiv svikt». Forfatterne bruker mange andre ord og begreper som er hentet fra latin og gresk. De fortjener sannelig å bli brukt, men det samme gjør også veletablerte uttrykk fra det engelske språket. De som fordyper seg innen epilepsi, vil måtte lese det meste av faglitteratur på engelsk. Da bør ikke de som leser Tidsskriftet, behøve å lære seg et uttrykk som bare er til latter innen fagområdet.

  Jeg noterer meg dessuten at man skriver om «drop attacks» og «runs of rapid spikes» og dessuten at forfatteren fra Avdeling for kompleks epilepsi har epostadresse @epilepsy.no. Ville det ikke være en fordel om dette ble gjort om til «@fallesyke.no»?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media