Fødselsinduksjon ved intrauterin veksthemming?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Ved mistanke om intrauterin veksthemming nær termin er utfallet for mor og barn etter fødselsinduksjon i gjennomsnitt det samme som ved fødsel etter vanlig svangerskapsoppfølging.

Ved intrauterin veksthemming induseres ofte fødselen for å redusere risikoen for neonatal morbiditet og dødfødsel. Nå har nederlandske og engelske forskere sammenliknet effekten av fødselsinduksjon med svangerskapskontroll ved intrauterin vekstrestriksjon nær termin (1).

321 gravide (> 36 uker, enkeltsvangerskap) ble randomisert til induksjon av fødsel eller til videre tett oppfølging av svangerskapet. Barna i induksjonsgruppen ble født i gjennomsnitt ti dager tidligere enn barna i den andre gruppen. 5,3 % i induksjonsgruppen opplevde sammensatt alvorlig neonatalt utfall, mot 6,1 % i kontrollgruppen. Keisersnitt ble gjort hos henholdsvis 14,0 % og 13,7 % av mødrene.

– Denne studien er viktig, sier professor Anne Eskild ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus. – Det var ingen tilfeller av fosterdød eller død kort tid etter fødselen i noen av gruppene, men studien hadde begrenset statistisk styrke. Det må svært mange induksjoner til for å forebygge ett intrauterint dødsfall, hvis det i det hele tatt er noen effekt, sier hun.

– Barna i induksjonsgruppen veide i gjennomsnitt 130 g mindre enn barna i gruppen der fødselen ikke ble indusert. Fødselsvekt er inverst knyttet til både cerebral parese og nedsatt hørsel hos barnet. Derfor kan det hende at veksthemmede barn har godt av å være i mors liv lenger for å forebygge sykelighet. Studien reiser mange nye og viktige spørsmål, ikke minst knyttet til presisjon av diagnostikken av intrauterin veksthemming i klinisk praksis, sier Eskild.

Anbefalte artikler