m2011/7
Minileder
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Kommentar
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Medisinsk historie
Intervju
Internasjonal medisin
Personlige opplevelser
Språkspalten
Anmeldelser
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media