Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  St. Olavs orden til Jostein Holmen

  St. Olavs orden til Jostein Holmen

  H.M. Kongen har utnevnt Jostein Holmen (f. 1947) til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk folkehelse.

  Holmen studerte medisin ved Universitetet i Oslo og avla medisinsk embetseksamen i 1973.

  I dag er han professor i anvendt samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han var med på å grunnlegge Norges største helseundersøkelse, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i 1982 og ledet HUNT frem til 2008.

  HUNT er i dag anerkjent som en omfattende og viktig helseundersøkelse i internasjonal sammenheng. Publikasjoner og resultater fra HUNT bringer sammen forskere fra svært mange fagdisipliner og bidrar i dag til å løfte NTNU internasjonalt.

  Holmen har først og fremst bidratt til at andre kan publisere vitenskapelige artikler, men han har også selv vært medforfatter på over 100 vitenskapelige arbeider. Han har skrevet en rekke bokkapitler og vært redaktør i lærebøker. De senere årene har han holdt 10 – 25 inviterte foredrag årlig.

  Ny fagdirektør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst

  Ny fagdirektør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst

  Alice Beathe Andersgaard (f. 1961) er ansatt som ny fagdirektør i Medisinsk og helsefaglig avdeling i Helse Sør-Øst.

  Andersgaard tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1988, og i 1995 ble hun godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. I perioden 2003 – 08 arbeidet hun som viseadministrerende direktør, Avdeling for strategi og helsefag i Sykehuset Innlandet, og hun kommer fra stillingen som seksjonsoverlege ved gynekologi- og fødeavdelingen ved Sykehuset Innlandet.

  Hun vil tiltre stillingen 1.6. 2011.

  Helse Vests kvalitetspris 2011 til Brattebø og Flaatten

  Helse Vests kvalitetspris 2011 til Brattebø og Flaatten

  Den fjerde kvalitetskonferansen i Helse Vest ble avholdt i februar i år. Et stort høydepunkt under konferansen var utdeling av kvalitetsprisen for 2011. Prisen er et viktig ledd i Helse Vests kvalitetssatsing og skal tildeles en eller flere personer som gjennom forsknings-/utviklingsarbeidet sitt har økt kvaliteten på tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten.

  I år ble prisen delt mellom Guttorm Brattebø (f. 1961) og Hans Flaatten (f. 1951). Begge er leger ved Haukeland universitetssykehus.

  Brattebø ble hedret med prisen på grunn av arbeidet med det såkalte BEST-prosjektet, som han var med på å starte i 1996. BEST står for «Bedre og systematisk teamtrening» og målet for prosjektet er blant annet teamsamarbeid, kommunikasjon og ledelse av team. I prosjektet er det utviklet en kursmodell for tverrfaglig trening for personer som hører til akutt- og traumeteam ved de ulike sykehusene.

  Flaatten fikk tildelt prisen på grunn av det mangeårige forbedringsarbeidet i Helse Vest. Hans arbeid involverer de fire hovedområdene i Helse Vests kvalitetssatsing: kunnskap, pasientfokus, pasienttrygghet og kvalitetsmåling.

  Guttorm Brattebø og Hans Flaatten arbeider begge ved Kirurgisk serviceklinikk ved Haukeland universitetssykehus. Hver for seg ble de nominert til kvalitetsprisen innenfor fagfeltet anestesiologi.

  Brattebø og Flaatten delte kvalitetsprisen på 100 000 kroner. I tillegg fikk de hvert sitt kunstverk.

  Sellæg ny leder for Nasjonalforeningens demensråd

  Sellæg ny leder for Nasjonalforeningens demensråd

  Wenche Frogn Sellæg (f. 1937) er utnevnt til leder av Rådet for demens i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  Nasjonalforeningen for folkehelsen er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Sellæg er særlig kjent som tidligere miljøvernminister, justisminister og sosialminister. Hun var stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag 1985 – 1993 og nestleder i Høyre i 1988 – 1990. Hun har dessuten hatt en rekke offentlige og organisatoriske verv.

  Wenche Frogn Sellæg tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1963 og ble spesialist i indremedisin i 1971 og i geriatri i 1992. I mange år arbeidet hun som geriater ved sykehuset i Namsos og var med på å bygge opp tilbudet til personer med demens og deres pårørende i Nord-Trøndelag. Etter at hun ble pensjonist i 2007 tok hun i 2009 mastergrad i kunsthistorie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media