()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er påske, og hva er vel mer norsk enn å legge ut på skitur på fjellet? Men i hvor god form er det norske folk? I 1923 undersøkte man fysisk yteevne blant 3 600 rekrutter gjennom øvelser som løp, høyde- og lengdehopp, ballkast m.m. I Tidsskriftet ble undersøkelsen presentert av Carl Schiøtz (1877 – 1938) og Georg Waaler (1895 – 1983) (Tidsskr Nor Lægeforen 1927; 47: 861 – 8).

  Norske rekrutters fysiske ydeevne. Idrætsundersøkelser 1923.

  Norske rekrutters fysiske ydeevne. Idrætsundersøkelser 1923.

  Av dr.med. Carl Schiøtz og prosektor Georg Waaler.

  (…)

  Hensigten med rekrutprøverne var nu av samme art.

  1. Undersøkelse av vore soldaters ydeevne i og for sig, videre sammenligning mellem præstationerne ved rekrutskolens begyndelse og slutning, videre sammenligning mellem de forskjellige landsdeler. Antropometriske studier av høide, vegt og vegt-høideforhold.

  2. Utarbeidelse av normer efter samme princip som for skolealderen, anvendelige og ansporende for alle, ikke bare for «stjerner». (En sammenligning av egen præstation med rekorder passer bare eller væsentlig for de faa utvalgte. En sammenligning med gjenemsnitsværdier og andre statististiske data er derimot oplysende for alle). Videre: midler til at sammenligne forskjellige avdelinger og landsdeler samt midler til at kontrollere «allround-evnen» og dermed motarbeide specialisteriet, som ikke tjener den sunde harmoniske utvikling. Dette sker bedst ved et paa rent teoretisk statistisk grundlag utarbeidet pointsystem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media