()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En 35 år gammel kvinne fikk i 18 års alder fjernet en benign cyste nedenfor høyre øre. Cysten lå inntil glandula parotis, og den overflatiske delen av kjertelen ble fjernet. Fra 19–20 års alder har hun vært plaget av rødme og svetting i huden på høyre kinn over kjevevinkelen når hun spiser. På bildet er området på 7 × 6 cm med patologisk svette fremstilt med Minors svettetest, der jod og stivelse ble påført huden før hun spiste et eple. Operasjonsarret ses under øret. Videoen demonstrerer utviklingen av lokal rødming og svetting mens hun suger på et syrlig drops.

  Freys syndrom (gustatorisk svetting, aurikulotemporalt syndrom) kan oppstå etter skade på autonome nervefibre ved parotiskirurgi. Parasympatiske fibre til parotis aktiveres reflektorisk ved fødeinntak. Ved abberant regenerasjon kan slike fibre følge forløpet til lederte sympatikusfibre i nervus auriculotemporalis til huden og der innervere svettekjertler. Dette kan skje da både sympatikusfibre til svettekjertler og perifere parasympatikusfibre er kolinerge. Patofysiologien bak rødmingen ved Freys syndrom er ikke sikkert klarlagt.

  Botulinumtoksin hemmer kolinerg transmisjon. Injeksjon av botulinumtoksin i affisert hudområde er oftest effektivt og er den beste behandlingen mot både svetting og rødming ved syndromet. Effekten varer ifra måneder til år, og ved repeterte behandlinger øker ofte varigheten av hver behandling samtidig som arealet av det affiserte området avtar i størrelse.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media