Hva har du brukt livet til?

Sverre Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Tilegnet Erik Bøhler. Illustrasjon Elin Karlsnes

Du leser et brev fra en tidligere stipendiat

Han har vært mange år i Bhutan og Nepal

Nå er han enelege på et sykehus

Brevet forteller sterke historier

En mor som nesten blør seg i hjel etter fødsel

Naboene vil ikke gi blod, de har ikke noe å miste

Sykehuspersonalet stiller opp, fire poser er nødvendig

Manuell uthenting av placenta

Uterus atoni. Blødningen fortsetter etter injeksjoner

Den stoppes med saltvannsballong

Mor overlever

Der, som ellers, to gutter mishandles

av sin alkoholiserte far

En dør, den yngste overlever etter heroisk innsats

Tilfeldig funn av ung mann på veien

med store, sterkt infiserte sår og med sepsis?

Behandles til bedring, men nekter hudtransplantasjon

Dette er utdrag fra ett brev

andre har like sterke historier

Du har levd i en beskyttet tilværelse

under velordnede arbeidsforhold

omgitt av hjelpende hjerner og hender

og av ny teknologi så snart den dukket opp

Burde du gjort som stipendiaten din?

Søkt nye utfordringer der kunnskap trengs?

Ville du hatt det bedre da

når du sitter der som gammel mann

og lurer på hva du har brukt livet til?

Anbefalte artikler