Kunngjøringer:

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 10.2.2011 truffet slikt vedtak: Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset i Vestfold som utdanningsinstitusjon for LIS i onkologi i gruppe II for inntil ett år tellende tjeneste

Rettelse

I artikkelen «Krav om faste stillinger i sykehus» i Tidsskriftet nr. 5/2011 er det en feil i tittelen i litteraturhenvisningen. Riktig tittel skal være «Enighet om å gå bort fra midlertidige stillinger».

Anbefalte artikler