Spor i kroppen

Artikkel

Illustrasjon © Randi Matland

Kroppen er levd liv. Den bærer våre gamle erfaringer og gir mening og sammenheng til våre nye. Slik blir vi individer. Livserfaringer har derfor biomedisinsk relevans, og det biologiske gjennomsnittsmennesket finnes ikke. Tar vi tilstrekkelig hensyn til det i medisinsk praksis?

Side 683.

Anbefalte artikler