Metenamin kan maskere akutt porfyri

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling med metenamin (Hiprex) mot urinveisinfeksjon hos porfyripasienter kan føre til at akutte anfall og akutt porfyrisykdom overses.

  Porfyri er fellesbetegnelse for sykdommer som skyldes forstyrrelser i danningen av hem. Hyppigst av de akutte porfyrier er akutt intermitterende porfyri, mens hereditær koproporfyri og porphyria variegata er sjeldnere. Disse porfyriene har ofte akutte symptomer i form av anfall med smerter, hyppigst i abdomen, men også i rygg og ekstremiteter, samt pareser og psykiatriske symptomer. Anfallene kan være livstruende, spesielt om de ikke blir erkjent eller forblir ubehandlet.

  Ved bruk av metenamin kan akutte anfall og akutt porfyrisykdom bli oversett, ifølge et innlegg med norske forfattere i tidsskriftet Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (1).

  – Akutt intermitterende porfyri, hereditær koproporfyri og porphyria variegata kan gi livstruende, akutte nevroviscerale anfall, og slike anfall kan utløses av en rekke vanlige medikamenter, fysisk og psykisk stress, faste og endokrine faktorer, sier overlege Aasne K. Aarsand ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Haukeland universitetssykehus.

  – Helt sentralt i diagnostikken av akutt porfyri og akutte anfall er påvisning av økt utskilling av porfyrinforstadiene porfobilinogen og deltaaminolevulinsyre i urin. Dette kan være det eneste biokjemiske funnet ved akutt intermitterende porfyri. Metenamin gir falskt lave eller negative resultater av disse porfyrinforstadiene hos pasienter med økt utskilling. Ved bruk av metenamin kan akutte anfall og akutt porfyrisykdom dermed bli oversett, med mulige fatale konsekvenser for pasienten, sier Aarsand.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media