Jubileumsquiz

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel
  1. Hvilken yrkesforening hadde flest medlemmer i 1995, Yngre legers forening (Ylf) eller Allment praktiserende lægers forening (Aplf) (senere Allmennlegeforeningen (Af))?

  2. Hvilken yrkesforening passerte 7 000 medlemmer i januar 2007 og 8 000 medlemmer i februar 2011?

Svar

  1. Aplf hadde flest, 3 324 medlemmer, mot Ylfs 3 283 medlemmer per 14. juni 1995

  2. Norsk Overlegeforening (Of)

Anbefalte artikler