()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nå som pandemien er over

  Nå som pandemien er over

  Norske helsemyndigheter satte i gang en rekke forebyggende tiltak mot influensapandemien i 2009. Effekten av slike tiltak, blant annet vaksinering og hygieneråd, er vanskelig å vurdere. En studie basert på refusjonskrav fra alle legevaktleger viste færre kontakter for andre infeksjonssykdommer. Pandemihåndteringen var en stor belastning for kommunehelsetjenesten.

  Påvirket vaksine og hygieneråd pandemien?

  Influensapandemien hausten 2009 i ein vestlandskommune

  Hygienekampanjen høsten 2009 – færre infeksjonstilfeller på legevakt?

  Biologi og erfaring

  Biologi og erfaring

  Erfaring påvirker menneskets biologi. Både eksistensielle betingelser og biomolekylære forhold i kroppen bidrar til utvikling av helse og sykdom. Vi trenger en bedre forståelse av samspillet mellom biografi og biologi og en syntese av ny vitenskapelig kunnskap fra flere fagfelter, skriver tre leger tilknyttet allmennmedisinske forskningsenheter.

  Menneskets biologi – mettet med erfaring

  Søvnvansker er vanlig ved psykisk sykdom

  Søvnvansker er vanlig ved psykisk sykdom

  Søvnproblemer oppstår ofte før symptomer på psykisk sykdom og bør diagnostiseres og behandles som egne tilstander. God behandling av søvnforstyrrelser kan bedre symptomer og prognose ved psykiske lidelser, spesielt ved affektive lidelser, angstlidelser og schizofreni.

  Søvnforstyrrelser ved psykiske lidelser

  Neonatal tetanus på Vestmannaeyjar

  Neonatal tetanus på Vestmannaeyjar

  På begynnelsen av 1800-tallet var stivkrampe blant nyfødte et stort helseproblem på den islandske øygruppen Vestmannaeyjar. Sykdommens årsak var ukjent. Den danske legen Peter Anton Schleisner innførte i 1847 flere forebyggende tiltak, blant annet råd om bedre hygiene, kostholdsendringer og mer amming, foruten behandling med kopaivabalsam rundt barnets navle. Hvilken betydning hadde disse tiltakene for den påfølgende nedgangen i barnedødeligheten?

  «afgjort, at denne Børnesygdom paa Vestmannø kan forebygges» – neonatal tetanus på Vestmannaeyjar

  Hva døde Chopin av?

  Hva døde Chopin av?

  Den polske komponisten Frédéric Chopin var i store deler av sitt liv plaget med dyspné, hemoptyse, luftveisinfeksjoner, diaré og vekttap. Han døde bare 39 år gammel. Man har ment at dødsårsaken var tuberkulose. De siste årene er flere andre diagnoser blitt foreslått, blant annet cystisk fibrose og α₁-antitrypsinmangel.

  Frédéric Chopin og hans lidelse

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media