Lav kroppsmasseindeks og økt risiko for hjerteinfarkt

Nyheter Hjertesykdommer Indremedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lav kroppsmasseindeks og høyt blodtrykk er forbundet med større risiko for å dø av hjerteinfarkt, viser en ny norsk studie.

  Vi undersøkte sammenhengen mellom alder, blodtrykk og kroppsmasseindeks, og risikoen for død av hjerteinfarkt blant 34 633 menn og 36 749 kvinner som hadde deltatt i den første Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i 1984 – 86 (1).

  Personer av begge kjønn < 65 år med en kroppsmasseindeks < 25 kg/m² og systolisk blodtrykk > 160 mm Hg hadde en betydelig (480 %) økt risiko for død av hjerteinfarkt sammenliknet med referansekategorien med samme kroppsmasseindeks, men lavere systolisk blodtrykk (120 – 139 mm Hg). Til sammenlikning var det omtrent 60 % økt risiko blant personer i samme aldersgruppe med kroppsmasseindeks > 30 kg/m² og systolisk blodtrykk > 160 mm Hg.

  Det er kjent at høyt blodtrykk er mer assosiert med død av hjerteinfarkt hos yngre. Det er derimot ikke vist at blant disse personene er det de med normal eller lav kroppsmasseindeks som har høyest risiko. Vi vet ikke hvorfor disse personene har størst risiko, men vi tror at dersom du har høyt blodtrykk og er lav- eller normalvektig, er årsaken og mekanismen annerledes og at blodtrykket da er en farligere risikofaktor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media