Høring om alkohol i Stortinget

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er overraskende at regjeringen går tilbake på forslaget om at maksimaltider for kommunale og statlige skjenkebevillinger bør innskrenkes med én time.

  Det sa president Torunn Janbu i en åpen høring om endringer i alkoholloven i Helse- og omsorgskomiteen torsdag 17. februar. Det opprinnelige forslaget i høringsnotatet fikk bred støtte fra blant annet en samlet helseforvaltning. Politiets fellesforbund og flere politidistrikt. Forslaget innebar en innskjerping av maksimaltidene for skjenking fra kl 3 til kl 2 om natten.

  Begrunnelsen regjeringen gir for å gå tilbake på forslaget, er at den vil avvente en lovendring inntil det foreligger mer nasjonal forskning om sammenhengen mellom vold og skjenketider. Legeforeningen vektla i høringen «føre var»-prinsippet, og at vi allerede vet mye om sammenhenger mellom skjenketider og vold.

  Foreningen understreket at alkohol er den største rusmiddelutfordringen med omfattende samfunnsmessige konsekvenser. Det ble videre lagt vekt på at kontroll- og skjenkebestemmelser må håndheves bedre enn i dag. Her ble det vist til Legeforeningens brev til alle landets kommuneoverleger fra desember 2010 (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media