()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kenneth Johansen (39) har rovfugl, spesielt jaktfalk, som hobby. Allerede som 12-åring startet han med fuglekikking sammen med Arve Østlyngen. Begge ble leger, og sammen har de fulgt jaktfalken hvert år i 25 år, om vinteren med vinterkontroller av reirplasser, om våren og sommeren med ringmerking. I tillegg har de med suksess bygget flere kunstige reir til jaktfalken. Jaktfalken finnes i landene rett sør for arktis – i Alaska, Canada, Grønland, Island, Skandinavia og Russland.

  Johansen har deltatt på flere internasjonale jaktfalkkonferanser, sist i USA i februar 2011. – Vi har et internasjonalt nettverk på et veldig snevert fagfelt, og selv om de fleste er profesjonelle ornitologer, har vi ingen planer om å slutte som leger, sier han.

  Han har også skrevet vitenskapelige artikler bl.a. om jaktfalkens bestandsutvikling gjennom de siste 150 år og har dokumentert erfaringen med kunstige reir. I tillegg til systematisk oppfølging av jaktfalken følger de to legene også med på den relativt rike rovfuglfaunaen i Altaområdet generelt, alt fra kongeørn og hønsehauk til dvergfalk og spurveugle. De gir oss råd til kommune, fylke og statlige etater når arealplaner og liknende legges ut på høring.

  Johansen startet som fastlege i Alta etter turnus i 1998, og gikk over til kommuneoverlegestilling i 2006. Det siste året har han vært prosjektleder for Altamodellen. Han har i to perioder vært leder i Finnmark legeforening og er nå tillitsvalgt for LSA i Finnmark. Han er også leder av arrangementskomiteen som forbereder landsstyremøtet i Alta i juni 2013.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media