LAR-pasienter får dårlig smertebehandling

Nyheter Allmennmedisin Anestesiologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter under legemiddelassistert rehabilitering får ofte smertebehandling som har liten effekt og som kan redusere evnen til å mestre rus.

  Det er vanskelig å behandle smerter hos slike pasienter. Opioider med hurtig og kortvarig effekt bør unngås, og behandlingen må være så effektiv at pasientene ikke fristes til å kjøpe opioider illegalt. Vi brukte data fra Reseptregisteret for å undersøke hvilke analgetika som forskrives til pasienter under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (1).

  Blant LAR-pasienter var andelen som mottok opioider i løpet av et år like høy som i den generelle befolkningen (10 %). Det hyppigst forskrevne legemidlet var paracetamol-kodein i kombinasjon, til tross for at paracetamol-kodein er for svakt til at man kan forvente effektiv smertelindring i denne pasientgruppen. Dessuten kan midlet utløse rus hvis det brukes galt eller i kombinasjon med benzodiazepiner. Om lag 30 % av LAR-pasienter som ikke hadde brukt analgetika forrige år fikk forskrevet paracetamol-kodein eller et opioid alene første gang de fikk resept på analgetika.

  I sykehus kan akutte smerter ofte lindres effektivt med epidural eller perifer blokade. Utenfor sykehus må man basere smertebehandlingen på tabletter, stikkpiller eller smerteplaster. Paracetamol og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) er førstevalget og bør alltid foretrekkes. Ved kontraindikasjoner eller utilstrekkelig lindring bør man øke dosen av det opioidet pasienten bruker i sin LAR-behandling fremfor å supplere med et annet opioid (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media