LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Slutt på turnusen

Etter en lang og opphetet debatt om turnustjenesten har statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen bestemt seg. Hun avvikler den, og innfører nybegynnerstillinger. Det betyr at alle nyutdannede leger skal få autorisasjon etter endt studium. I dag er alle som søker turnusplass, uansett om de er norske eller utenlandske studenter, garantert turnusplass etter et halvt år. Kritikere frykter at en konsekvens av endringen vil bli at de beste nyutdannede legene vil ta seg jobber ved de store sykehusene i Sør-Norge. Helseministeren mener tvert i mot at endringen vil føre til bedre legedekning i nord. Det nye forslaget sendes nå ut på høring.

Aftenposten 28.2. 2011

Ikke bra for distriktene

Hovedtillitsvalgt Jo-Endre Midtbu ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) frykter helseministerens forslag om å fjerne turnusordningen for unge leger vil gå ut over legetilbudet i nord. Han kjøper ikke helseministerens argumentasjon i Aftenposten om at søknad framfor loddtrekning vil trekke motiverte leger til Nord-Norge. – Dette forslaget er ikke bra for en kvalitativ god legeutdanning, det er ikke bra for distriktene, og det er ikke bra for de minste sykehusene, slår Midtbu fast overfor Nordlys.

Nordlys 1.3. 2011

Sunnhetshysteri stjeler legenes tid

Nordmenn blir stadig mer fokusert på kropp og helse. Sunnhetshysteriet skaper et dyrt og dårlig helsevesen, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund. – Det enorme fokuset på kropp og bedre helse gjør at friske folk fyller legenes timebøker. De har angst for å bli syke. – Vi får et dyrt helsevesen som blir opptatt med å sjekke friske mennesker, sier Roksund. Leger fra hele landet er bekymret for utviklingen. De forteller at de må bruke stadig mer tid og ressurser på friske pasienter som oppsøker lege fordi de er engstelige for helsen.

Bergens Tidende 1.3. 2011

Anbefalte artikler