Ledere som fremmer helse

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Generalsekretær Geir Riise er intervjuet i en ny bok om helsefremmende ledelse.

Boken, Helsefremmende ledelse – slik leder de beste (1), ble utgitt i begynnelsen av mars. Den viser hvordan man oppnår økt lønnsomhet, fornøyde medarbeidere og tilfredse kunder gjennom helsefremmende lederskap. Boken har et praktisk siktemål og en rekke norske ledere er intervjuet. Riise har bidratt med sine ledererfaringer.

God ledelse er avgjørende for å få til gode resultater, noe som også er temaet for presidentens leder i dette nummeret (2). I boken forklarer Riise at helsefremmende lederskap er en viktig forutsetning for å lykkes med en bærekraftig organisasjon og for å rekruttere og beholde gode medarbeidere.

– Helsefremmende lederskap betyr å gi oppmerksomhet til det du vil ha mer av. Det bidrar til mestring og god lagbygging, sier Riise i boken.

Anbefalte artikler