Enighet om ny særavtale

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen og HSH er blitt enige om en ny særavtale med prøveordning for modell med lokale minstelønnssatser.

  Forhandlinger om sentral særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger innen HSH ble gjennomført og avsluttet med enighet 24. – 25.1. 2011.

  Prøveperiode med nytt avtalenivå

  Prøveperiode med nytt avtalenivå

  Et viktig resultat av årets forhandlinger er avtale om prøveperiode med nytt avtalenivå for minstelønnssatsene. Den nye særavtalen forutsetter at minstelønnssatser avtales kun lokalt. Bakgrunnen for dette er sentrale parters forutgående drøftinger om behovet for å evaluere og videreutvikle avtalesystemet i HSH.

  – Legeforeningen ønsker med dette å starte en prosess hvor HSH-området utgjør en viktig arena for overordnet, strategisk arbeid, sier leder av forhandlingsutvalget Torunn Janbu.

  – Prøveordningen medfører i første omgang ingen praktiske endringer av forhandlingssystemet eller lønnsforholdene lokalt. Men som en følge av prøveordningen vil det bli særskilt oppmerksomhet på systematiserte tilbakemeldinger til de sentrale parter vedrørende resultatene av de lokale avtalene, sier hun.

  Partssammensatt utvalg

  Partssammensatt utvalg

  De sentrale partene har forpliktet seg til å følge opp prøveordningen gjennom partssammensatt utvalgsarbeid som på generelt grunnlag skal vurdere avtalestrukturen i særavtalesystemet.

  Særavtaleforhandlingene i HSH-området skiller seg fra andre tariffområder i år fordi det er et hovedoppgjør – og ikke et rent økonomisk oppgjør. Det betyr at hele avtalen er gjenstand for revisjon, både sentralt og lokalt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media