Internasjonal konferanse om global helseforskning

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den internasjonale helseforskningskonferansen «Contributions to Global Health Research, Capacity building and Governance» finner sted i Oslo 12. og 13. september 2011.

  Konferansen retter oppmerksomheten mot de globale helseproblemene. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Konferansen retter oppmerksomheten mot de globale helseproblemene. Illustrasjonsfoto Colourbox

  – Hensikten med konferansen er å rette oppmerksomheten mot de globale helseproblemene og å arbeide for at en større andel av medisinsk forskning i Norge og den vestlige verden setter søkelyset på den globale sykdomsbyrden, sier fagsjef ved enhet for forskning og høyspesialisert medisin i Legeforeningen Elisabeth Søyland. Hun viser til at konferansen vil gi nasjonale og internasjonale forskere, helsepersonell og politikere et felles møtepunkt der de kan diskutere viktige temaer og foreslå fremtidig politikk på området. Flere spennende internasjonale og nasjonale foredragsholdere vil delta på konferansen.

  Målsettingen er å fremme forståelsen av hvordan norske aktører sammen med internasjonale helseaktører, kan bidra til å styrke forskning, kapasitetsbygging og ledelse innen global helse.

  Konferansen vil berøre en rekke viktige temaer som bl.a. global helse i utenriks- og utviklingsperspektiv, koblingen mellom forskning og politikk, helsepersonell for et nytt århundre, nye norske strategier og deres konsekvenser for norske institusjoner samt hvordan bidra i det globale helseforskningslandskapet. Det vil også være flere parallellsesjoner.

  – De fagmedisinske foreningene og andre vil her ha en gyllen mulighet til å fremme relevant forskning, sier Søyland. Hun opplyser om at alle deltakere også inviteres til å sende inn «abstracts». Informasjon om regler og prosedyrer for dette finnes på nettsiden til konferansen. Registrering og innsending av «abstracts» kan gjøres via nettsiden innen fristen 15. mai.

  Det er Legeforeningen og Norges forskningsråd, program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC), som i samarbeid med Norsk Forum for Global Helseforskning, Norad, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo står bak konferansen.

  Dette er den sjette i en rekke med internasjonale konferanser om global helse og vaksinasjonsforskning. Den inngår også som ett av flere arrangementer som avholdes i forbindelse med Legeforeningens 125-årsjubileum. Konferansen finner sted på Soria Moria Hotell og Konferansesenter.

  Forskere, helsepersonell, studenter, myndigheter og andre med interesse for global helseforskning inviteres til å delta. Program med påmelding er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/id/167967 Frist for påmelding er 15. august.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media