Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Petter Gjersvik

I dette nummeret

Nyheter

Trine B. Haugen
Åslaug Helland
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Erlend Hem
Trine B. Haugen

Medisin og vitenskap

Helge Garåsen
Jon Magnussen
Rolf Windspoll
Roar Johnsen
Randi Selmer
Anja Schou Lindman
Aage Tverdal
Jan I. Pedersen
Inger Njølstad
Marit B. Veierød
Torbjørn Elvsåshagen
Ulrik Fredrik Malt
Karl-Fredrik Lindegaard
Oddry Folkestad
Johanne Moen
Jarle Sundseth
Kari Viken
Vera Lonning
Anne-Lise Røstad
Marianne Korsmo
Steinar Lorentzen
Sven Weum
Louis de Weerd
Steven Klein
J. Joris Hage
Trond Engjom
Odd Kildahl-Andersen
Lars Björndahl
Trine B. Haugen

Perspektiv og debatt

Mari Landsverk Hagtvedt
Tine Schauer Eri
Rita Steen
Bjørn Hagen
Bjørn Hagmar
Ole-Erik Iversen
Kari Hilde Juvkam
Steinar Thoresen
Bodolf Hareide
Finn Egil Skjeldestad
Erik Dybing
Tom K. Grimsrud
Inger Natvig Norderhaug
Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas
Hanne Thürmer
Aksel Ongre
Knut Arne Holtedahl
Kari Tveito
Petter Gjersvik
Trine B. Haugen
Jørgen Diderichsen

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Tove Myrbakk
Elisabeth Huitfeldt

Oss imellom

På tampen

Jørgen Lorentzen