Kroppsliggjøring av følelser ved anoreksi

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Lege og psykiater Finn Skårderud har studert hvordan kropp og sinn kan samhandle ved spiseforstyrrelser, med særlig vekt på anorexia nervosa.

Finn Skårderud. Foto privat

Skårderuds doktoravhandling, Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa and eating disorders, er hovedsakelig basert på intervjuer med kvinnelige pasienter med anoreksi. Han legger hovedvekt på hvordan mennesker med anoreksi kroppsliggjør sine følelser og hvordan forskjellige former for skamfølelse er sentrale i psykopatologien hos disse pasientene.

– En slik kroppslig konkretisering av følelseslivet er et sentralt psykopatologisk forhold ved anoreksi og kan beskrives som redusert mentaliserende kompetanse. Denne tilnærmingen representerer et nytt rammeverk for å forstå anoreksi, sier Skårderud.

Han studerte også barnevernsklienters selvfølelse, kroppsmisnøye og symptomer på spiseforstyrrelser i forhold til andre barn. Guttene i barnevernsgruppen hadde lavere selvfølelse og flere symptomer på spiseforstyrrelser enn guttene i kontrollgruppen.

Målet med den siste delen av forskningen var å se om fysisk aktivitet kan flytte oppmerksomheten vekk fra et negativt forhold til kroppen hos personer med alvorlig anoreksi. Aktiviteter med vekt på sosial samhandling, som var uforutsigbare og ikke resultatorienterte, reduserte pasientenes negative forhold til kroppen sin.

Arbeidet ble utført ved regionssenteret for barne- og ungdomspsykiatri, helseregion øst og sør. Skårderud disputerte for dr.med.-graden 30.11. 2007.


Peptidoglykan: Polymer av sukkermolekyler og aminosyrer, bestanddel av bakterieveggen. Grampositive bakterier har et mye tykkere lag av peptidoglykaner i bakterieveggen (20 – 80 nm) enn gramnegative (7 – 8 nm).

LXR: Lever-X-reseptor, en kjernereseptor som blant annet regulerer kroppens opptak, transport og omsetning av kolesterol. LXR er også involvert i regulering av programmert celledød (apoptose) og glukosesensitivitet.

cAMP: Syklisk AMP-monofosfat. Viktig signalmolekyl i cellen. Økt nivå av cAMP hemmer betennelsesreaksjoner.

Anbefalte artikler