Helstøpt om Ibsen?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det andre bindet i Ivo de Figueiredos Ibsen-biografi ble anmeldt i Tidsskriftet nr. 24/2007 (1, 2). I boken står det at Ibsen og skandinavene som deltok ved Suezkanalens åpning i 1869, reiste med den danske korvetten Nordstjernen i skipsprosesjonen fra Port Said til Ismailia (s. 36). Dette er ikke riktig. Ibsen reiste ikke med Nordstjernen – som for øvrig ikke var dansk, men norsk.

  Åpningsseremonien fant sted i Port Said 16.11. 1869. Dagen etter var det en skipsparade fra Port Said til Ismailia, der khediven den 18. holdt en stor fest med keiserlige, kongelige og Ibsen til stede. Hans Christian Peter Hansen (1840 – 1905), som skrev reisebrev til det danske Dagbladet, dro den 17. ved 18-tiden fra Port Said til Ismailia med passasjerbåten Thabor, som stoppet for natten like nord for Ismailia. Henimot midnatt var alt kommet til ro, men litt etter ble roen brutt: «Larmen kommer fra en Bugserbaad med to smaa Fartøier paa slæb. (…) Baadene fare os forbi ad Ismailia til med Lys og leende Stemmer om bord. (…) Først den næste Dag (dvs. 18.11., min anmerkning) erfarer jeg, at Henrik Ibsen var om bord der» (4).

  Korvetten Nordstjernen reiste ifølge skipsjournalen fra Port Said 18.11. 1869 kl 0630 (5) og ankret omsider opp i Ismailia 20.11. kl 1715. etter flere hindringer underveis. Jakob Bugge (1842 – 95), underskipslege om bord, skriver i sin dagbok den 17. at det var stor frokost hos sjefen «for os alle» og nevner tre gjester: Flood, Lieblein og Munch-Ræder, men ikke Ibsen (6). Han nevner også flere, men ikke Ibsen, som om kvelden den 18. debarkerte og reiste til festen med en liten dampbåt.

  Ut fra Hansens reportasje, skipsjournalen og Bugges dagbok er det ingen holdepunkter for å hevde at Ibsen reiste med Nordstjernen. Han var på plass i Ismailia før Nordstjernen dro fra Port Said, i god tid før festen startet. At man tror Ibsen var om bord, må vi tillegge Nordahl Rolfsens (1848 – 1928) lesebokstykke Suezkanalen («Efter mundtlig fortælling af Henrik Ibsen»), som ble tatt med i hundreårsutgaven av Ibsens verker (7). At Nordstjernen var norsk, er det ingen tvil om. Trolig skyldes misforståelsen at det i Meyers Ibsen-biografi feilaktig står at korvetten var dansk (8).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media