Tannlegebehandling etter sykdom

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er uenig i at all form for stønad til tannskader som er oppstått som følge av undersøkelse eller behandling i sykehus, skal fjernes.

Helse- og omsorgsdepartementet har i et høringsdokument foreslått noen endringer i folketrygdloven. Endringene innebærer en forenkling av saksbehandlingen, blant annet skal det ikke lenger være nødvendig med forhåndsgodkjenning av planlagt tannbehandling for aktuelle pasientgrupper.

Legeforeningen er positiv til disse forslagene, men er uenig i forslaget om å fjerne stønad til dekning av tannskader som er oppstått som følge av undersøkelse eller behandling i sykehus. Slike tannskader kan f.eks. oppstå i forbindelse med intubering ved narkose eller ved laryngo-/bronkoskopier.

Departementet bemerker i dokumentet at det har vært svært lav forekomst av denne type meldte skader, og foreslår derfor at dette overføres til Norsk Pasientskadeerstatning.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=131878

Anbefalte artikler