Selektiv publisering

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Klinisk effekt og nytte av et medisinsk tiltak fastslås ikke av en enkeltstående studie, men gjennom en samlet vurdering av all tilgjengelig informasjon. Hvis bare studier som viser positiv effekt eller bare deler av resultatene gjøres kjent, blir bildet skjevt. For å forsøke å motvirke slik selektiv publisering krever Tidsskriftet, i likhet med en rekke andre tidsskrifter, at alle kliniske studier registreres i et offentlig tilgjenglig register når de igangsettes. Da kan man i etterkant både få vite om studien og se at den ble gjennomført som planlagt. Alle kliniske studier skal registreres, ikke bare legemiddelforsøk. I studien til Garåsen og medarbeidere i dette nummer av Tidsskriftet står registreringsnummeret under sammendraget (s. 283).

Anbefalte artikler