Fibromyalgi – lys i tunnelen?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pederson, JA

  New research on fibromyalgia

  New York, NY: Nova Science Publishers, 2006. Pris USD 129

  ISBN 1-60021-267-0

  Fibromyalgi er et syndrom som rammer mange, særlig middelaldrende kvinner. Det er tre hovedsymptomer: muskelsmerter, tretthet og en serie definerte trykkømme punkter. Biokjemiske og bildediagnostiske undersøkelser er negative, og medisinen har ingen teori som forklarer de mekanismene som ligger bak sykdommen. Dette fører ofte til frustrasjon hos både pasient og lege.

  Her er nyere forskning om dette mystiske syndromet sammenfattet, av 26 forskere fra ti land, inklusive Norge. Det er åtte kapitler.

  Kapittel 1 beskriver forskning om alfa-1-antitrypsinmangel ved fibromyalgi. Alfa-1-antitrypsin er en gruppe betennelsesreaksjonsinhibitorer. En spansk undersøkelse viser at ca. 10 % av fibromyalgipasientene har en genetisk defekt som svekker denne inhibitoren. Dette kan være én årsak til muskelsmertene.

  Kapittel 2 omhandler en amerikansk undersøkelse som viser at stress kan utløse en oksidativ reaksjon, som i sin tur kan føre til fibromyalgi, myalgisk encefalopati eller tretthetssyndrom og andre sykdommer.

  Kapittel 3 er en belgisk-fransk undersøkelse med MR og 31P-spektrografi av stoffskiftet i leggmusklene hos friske og hos fibromyalgipasienter. Forfatterne antyder at overgangen fra kjemisk til mekanisk energi kan være svekket hos personer med fibromyalgi.

  Kapittel 4, fra Israel, er basert på EKG-undersøkelser. Forfatterne påviser en forskjell i reaktivitet hos pasienter med fibromyalgi og pasienter med myalgisk encefalopati.

  I kapittel 5 og kapittel 6 fra Italia og Finland påvises en sammenheng mellom fibromyalgi og smerter og dysfunksjon i kjeveledd og tyggemuskler.

  Kapittel 7 beskriver en spansk-tysk undersøkelse av nevrofysiologiske og psykososiale mekanismer hos fibromyalgipasienter. Forfatterne mener å ha påvist cerebrale komponenter i årsakskjeden.

  Kapittel 8 er fra Norge og bygger på den kliniske likheten mellom fibromyalgi og den langt sjeldnere sykdommen adiposis dolorosa. Ved denne sykdommen utløses smertene fra fettvev, i noen tilfeller lokalisert til små lipomer. Forfatterne har holdepunkter for å hevde at det er et genetisk fellesskap mellom disse sykdommene og lanserer den viktige teorien om at smertene utløses fra fettcellene.

  Det spennende med denne utgivelsen er at bidragene er internasjonale og at de dokumenterer letingen etter biomedisinske årsaksmekanismer. Det er sannsynlig at fibromyalgi ikke er én, men flere sykdommer, med forskjellige mekanismer. Et stikkord er muligens genetisk polymorfisme. Det er fremdeles langt igjen til en full oppklaring av mekanismene, men denne boken gir håp om at den internasjonale forskningen er på vei.

  De enkelte kapitlene er stort sett godt skrevet, godt illustrert og har mange referanser. Det er også et saksregister, men det har dessverre mange feil. Den store svakheten er at det bare er et kort forord og at det mangler et reflekterende sluttkapittel der man setter funnene i de enkelte kapitlene i sammenheng.

  Dette blir nok ikke noen bestselger, men den bør leses av dem som forsker på dette feltet og av dem som underviser om denne vanlige, men uoppklarte og ofte misforståtte sykdommen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media