Jukseartikler blir fortsatt sitert

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikler som er basert på forskningsjuks, blir sitert selv om de er trukket tilbake.

Resultatene fra offentlige granskinger av forskningsjuks i USA blir publisert i NIH Guide for grants and contracts eller i årsrapportene fra US Office of Research Integrity. Amerikanske forskere har nå undersøkt sammenhengen mellom resultatene av slike granskinger og om jukseartikler blir trukket tilbake i PubMed (1).

I perioden 1993 – 2001 ble 102 artikler anbefalt trukket tilbake. I 2002 var 98 av disse indeksert i PubMed. Ved 85 av dem var det indeksert korreksjoner: 47 var trukket tilbake, 26 hadde rettelse, 12 hadde kommentar og ti hadde lenke til NIH-guiden, mens tre ikke var merket på noen måte. De 102 artiklene var sitert 5 400 ganger (median 26, spredning 0-592).

Forfatterne anbefaler at det i PubMed bør lages en lenke mellom jukseartikkelen og den fritt tilgjengelige NIH-guiden. Denne guiden gir mye mer informasjon enn tilbaketrekkingsbrev og rettelser, som gjerne er nokså kortfattet. Forfatterne mener også at dersom man i et tidsskrift finner referanser til artikler som er trukket tilbake, har man et ansvar for å sende inn en rettelse til tidsskriftet.

Anbefalte artikler