Nytenkning ved behandling av blodforgiftning

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Betennelsesreaksjonene i blodet kan hemmes ved aktivering av kjernereseptor LXR og av et stoff som brukes i tannbehandling.

Blodforgiftning kjennetegnes av betennelsesreaksjoner i hele kroppen. Sykdommen er alvorlig, med opptil 50 % dødelighet. Anders E. Myhre ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet har undersøkt mekanismer ved blodforgiftning og mulige måter for forbedret behandling av sykdommen.

– Peptidoglykaner, som vi finner hos grampositive bakterier og som forårsaker omtrent halvparten av sykdomstilfellene, øker innholdet av de signalmolekylene i blodet som er sentrale for utvikling av blodforgiftning. Vi ser også økt nivå av stoffer som indikerer leverskade og nyresvikt. Effekten forsvinner dersom peptidoglykanene brytes ned av spesielle enzymer, sier Myhre.

Hos pasienter med blodforgiftning er mange livsviktige prosesser i kroppen ute av funksjon. LXR er en kjernereseptor som er sentral i mange av prosessene. Myhre har vist at aktivering av reseptoren gir en kraftig hemming av betennelsesprosessen i blodet. Amelogenin, som brukes i tannbehandling, ga tilsvarende hemming, trolig fordi det øker nivået av signalmolekylet cAMP i cellene.

– Vi har et håp om at dette kan ha betydning for behandling og overlevelse for pasientene, sier han.

Myhre forsvarte avhandingen Gram-positive endotoxemia and modulation of the innate immune response for Ph.D.-graden 7.12. 2007. Han er den første forskerlinjestudenten som tar doktorgraden.


Peptidoglykan: Polymer av sukkermolekyler og aminosyrer, bestanddel av bakterieveggen. Grampositive bakterier har et mye tykkere lag av peptidoglykaner i bakterieveggen (20 – 80 nm) enn gramnegative (7 – 8 nm).

LXR: Lever-X-reseptor, en kjernereseptor som blant annet regulerer kroppens opptak, transport og omsetning av kolesterol. LXR er også involvert i regulering av programmert celledød (apoptose) og glukosesensitivitet.

cAMP: Syklisk AMP-monofosfat. Viktig signalmolekyl i cellen. Økt nivå av cAMP hemmer betennelsesreaksjoner.

Anbefalte artikler