Kvalitetssikringsfondene ønsker flere søkere

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Flere mindre sykehus bør komme på banen i kvalitetsarbeidet, mener lederen i kvalitetssikringsfond II. Flere privatpraktiserende spesialister og mer tverrfaglige prosjekter, er ønsket fra fond I.

Stein Tore Nilsen som er leder for fondsutvalget i kvalitetssikringsfond II – fond for standardisering og kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten, ønsker seg flere søkere. Dette støttes av Kjeld Malde, leder i kvalitetssikringsfond I for kvalitetsforbedring av legetjenester utenfor sykehus (1). I 2006 delte fond I ut midler til ti av i alt 14 søkere, mens åtte av 21 søkere fikk støtte fra kvalitetssikringsfond II.

Stein Tore Nilsen. Foto Stavanger universitetssjukehus

– Flere av søkerne ønsker forskningsmidler. Men mange søknader går ikke nok inn på hvordan de skal gjøre forbedringstiltak, derimot mer på å samle inn informasjon og data, sier Kjeld Malde. – Vi ønsker at prosjektene har et kvalitetsaspekt ved at man forsøker å dokumentere eventuell forbedring – og at prosjektet ikke bare går på innsamling av data, sier han.

Stein Tore Nilsen i kvalitetssikringsfond II understreker at fondet ikke gir midler til ny viten.

– Vi er ikke ute etter søknader hvor man f.eks. forsker på en spesifikk diagnostikk. I enkelte prosjekter må søkeren gjøre visse undersøkelser først, før han eller hun kan gjøre det praktiske. Det er greit, men vi ønsker at vedkommende har et forbedringsperspektiv. Vi etterlyser derfor flere søknader på praksis som har god overføringsverdi til andre steder i helsevesenet, sier han.

Savner privatpraktiserende søkere

Kjeld Malde vil gjerne se søknader fra flere privatpraktiserende spesialister. Han mener at en av årsakene til at spesialistene har høyere terskel for å søke, kan være at spesialistene mangler miljøer å støtte seg til. – Allmennlegene har et apparat å støtte seg til i de allmennmedisinske miljøene på universitetene, sier han.

Kjeld Malde. Foto Tone Malde

Malde ønsker også flere søkere med prosjekter innen psykiatrien og prosjekter som beskriver samarbeid mellom førstelinje- og annenlinjetjenesten.

Lederen for fondsutvalget for kvalitetssikringsfond II sier på sin side at de gjerne vil ha flere søknader fra mindre sykehus og søknader som gjelder store sykdomsgrupper.

– Det kan blant annet være noe som dreier seg om hvilke indikatorer vi skal bruke på x sykdom for å sjekke at kvaliteten på behandlingen er bra, mener Nilsen.

Blant prosjektene som fikk støtte innen sykehussektoren i 2006, var det ett om kvalitetsindikatorer i luftambulansemedisin og ett om kvalitetsforbedring av oppfølging av gravide som henvender seg til helsevesenet fordi de er bekymret for at babyen har lite sparkeaktivitet. Blant prosjektene som fikk støtte fra fond I var ett å redusere forekomst av trykksår hos pasienter ved norske sykehjem, et annet prosjekt omhandlet effekt av endringsarbeid på rus og psykiatri i fengsel.

Anbefalte artikler