Doktoravhandlinger

Artikkel

Mia Vabø, dr.philos. Organisering for velferd. Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid. Utgår fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Disputas 13.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Rafael Lindquist, Umeå universitet, Sverige, Gudmund Hernes, Forskningsstiftelsen Fafo, og Anne Lise Ellingsæter, Universitetet i Oslo.

Ingri Myklestad, Ph.D. Predicting contraceptive behaviour among adolescents: social, cognitive and contextual factors. Utgår fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse. Disputas 14.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Bente Træen, Universitetet i Tromsø, Anne Nordrehaug Åstrøm, Universitetet i Bergen, og Ingela Lundin Kvalem, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Jostein Rise og Pål Kraft.

Anders Øverbye, Ph.D. Proteomic studies of hepatocytic autophagosomes. Utgår fra Institutt for kreftforskning. Disputas 18.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Anne Simonsen, Radiumhospitalet, Bernd Thiede, Bioteknologisenteret, Oslo, og Trond Berg, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per O. Seglen og Kirsten Skarstad.

Tonje Tvegård, Ph.D. Effects of UV light on cell cycle regulation in fission yeast. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for molekylær biovitenskap. Disputas 20.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Iain Hagan, The University of Manchester, Ingun Alseth, Rikshospitalet, og Pål Falnes, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Erik Boye og Beáta Grallert.

Harald Weedon-Fekjær, Ph.D. Modelling breast cancer incidence, progression and screening test sensitivity using screening data. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for Biostatistikk. Disputas 3.1. 2008.

Bedømmelseskomité: J. Dik. F. Habbema, Departement of Public Health, Erasmus MC, Rotterdam, Giske Ursin, University of Southern California og Universitetet i Oslo, og Randi Selmer, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Veileder: Steinar Tretli.

Leif Are Klevan, dr.philos. Evolutionary aspects of the DNA repeat bcrl from the B. cereus group and plasmids related to the pX01 plasmid from B. anthracis. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Farmasøytisk institutt, Avdeling for farmasøytiskbiovitenskap. Disputas 4.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Jacques Mahillon, Université catholique de Louvain, Belgia, Kaare Nielsen, Universitetet i Tromsø, og Kirsten Skarstad, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Veileder: Anne-Brit Kolstø.

Silvija Jankovic Jarnjak, Ph.D. Optimizing of dendritic cells based vaccines for therapy of pediatric cancers. Utgår fra Radiumhospitalet, Seksjon for Immunoterapi. Disputas 8.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Eli Gilboa, University of Miami, Stefaan Van Gool, University hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgia, og Britt Nakstad, Akershus universitetssykehus.

Veileder: Gustav Gaudernack.

Anne Signe Landheim, dr.philos. Psykiske lidelser hos pasienter i russektoren: forekomst og relasjon til langtidsforløpet av rusmisbruket. En tverrsnittstudie og en prospektiv studie i to fylker. Utgår fra Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet. Disputas 9.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Agneta Øjehagen, Lunds universitet, Edle Ravndal, Universitetet i Oslo, og Stein Opjordsmoen, Universitetet i Oslo.

Veileder: Per Vaglum.

Marte Kathrine Viken, Ph.D. Genetic predisposition to autoimmune diseases with particular focus on type 1 diabetes. Utgår fra Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Disputas 11.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Javier Martin, Instituto de Parasitologia y Biomedicina «Lopez-Neyra», Granada, Spania, Vessela N. Kristensen, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, og Kåre Birkeland, Aker universitetssykehus.

Veileder: Benedicte Alexandra Lie.

Svein Solheim, Ph.D. Inflammation in various stages of coronary heart disease. Utgår fra Senter for klinisk hjerteforskning og Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Disputas 11.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Steen Dalby Kristensen, Århus Universitetshospital, Rune Wiseth, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Dan Atar, Aker universitetssykehus.

Veileder: Harald Arnesen.

Clement Bertin Ndongmo, Ph.D. Epidemiology and genetic diversity of HIV in cameroon: detection of various SIV strains and exposure risk to humans. Utgår fra Ullevål universitetssykehus. Disputas 11.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Mika Salminen, National Public Health Institute, Helsingfors, Nina Langeland, Universitetet i Bergen, og Jens Kjeldsen-Kragh, Ullevål universitetssykehus.

Veileder: Stig Jeansson.

Kirsten Grundt, Ph.D. NUCKS, a new member of the HMG superfamily of proteins? Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for biokjemi. Disputas 15.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Marco E. Bianchi, San Raffaele University, Milano, Gunhild Mælandsmo, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, og Bjørn Skålhegg, Universitetet i Oslo.

Veileder: Anne Carine Østvold.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Hiwa Målen, Ph.D. Secreted proteins and surface markers on tubercle bacilli. Utgår fra Seksjon for mikrobiologi og immunologi ved Gades Institutt, Universitetet i Bergen, og Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Haukeland Universitetssjukehus. Disputas 12.12. 2007.

Maurits van den Noort, Ph.D. Working memory capacity and foreign language acquisition. Utgår fra Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi. Disputas 18.12. 2007.

Veileder: Kenneth Hugdahl.

Gro Gausdal, Ph.D. New lessons from an «old» drug: a proteomic study of anthracycline-induced apoptosis in AML. Utgår fra Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, og Institutt for indremedisin, Haukeland Universitetssjukehus. Disputas 18.12. 2007.

Anbefalte artikler