Ny logo og ny felles design

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningens nye profil bidrar til at foreningen får en mer helhetlig, felles design som viser at vi står samlet som én forening. Variasjonsmulighetene signaliserer at vi også har stor takhøyde, sier Torunn Janbu.

Torunn Janbu presenterte Legeforeningens nye profil for foreningens ansatte i begynnelsen av januar. Her bak talerstolen med Legeforeningens nye logo. Foto Lise B. Johannessen

Legeforeningen og underforeningene innførte ny grafisk design fra 1. januar.

– Det nye oppsettet vil gjøre det lettere å gjenkjenne de ulike organisasjonsleddene i Legeforeningen som del av Legeforeningen, samtidig som det er gitt rom for individuelle løsninger, sier legepresidenten. Asklepios er nå sluppet ut av ringen.

– Det vil imidlertid fortsatt være mulig å benytte den «gamle» logoen med Asklepios inne i ringen, men da kun som et segl, understreker hun.

– Det ligger mye arbeid bak det endelige resultatet, sier Janbu. En gruppe bestående av representanter for de ansatte og tillitsvalgte har i samarbeid med designkontoret Melkeveien utarbeidet ny logo og ny design som heretter blir å finne på bl.a. brevark, konvolutter, og maler for powerpoint. Også Legeforeningens Internett-sider www.legeforeningen.no blir nå endret.

For noen av Legeforeningens organer har det tidligere ikke fremkommet klart av navnet at de er en del av Legeforeningen. I det nye designsystemet vil Den norske legeforening stå sammen med det aktuelle organisasjonsleddets navn og eventuelle logo. Organisasjonsleddene får et nytt tilbud i form av en egen profilmanual som de kan hente ned fra www.legeforeningen.no/profil.

Anbefalte artikler