Bra om babysvømming

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Færch, U.

  Politikens bog om babysvømming

  136 s, ill. København: Politikens forlag, 2007. DKK 149

  ISBN 978- 87-567- 8222- 7

  En lekker bok om et lekende tema – lek og læring med barn i basseng. Forfatteren driver sammen med sin mann babysvømming både i Malmö og i København-regionen.

  Dette er en poengtert og omfattende introduksjon til den tidligste form for lystbetont fysisk fostring, en aktivitet foreldre kan drive sammen med sine små nesten fra de får øynene opp. Den er bokstavelig talt en øyeåpner for de mange muligheter for å skape kontakt og bli kjent med spedbarnets personlighet med utgangspunkt i de mest elementære felles sanseopplevelser.

  I et ledig og velformulert språk får vi dele erfaringene til en levende engasjert instruktør. Ikke bare belærende fra bassengkanten – vi kommer langt inn i en opplevelsesverden i menneskets kanskje mest opprinnelige element, nemlig vannet. Dette er da basert på solide kunnskaper og personlige erfaringer om barns utvikling og reaksjonsmønstre. En fin kombinasjon av generell bakgrunnsviten om barns sansemotoriske utvikling og understreking av den individuelle variasjon basert på det enkelte barns personlighet, temperament og tidligste erfaringer. (Her kan en gammel barnelege savne litt mer om funksjonshemmede eller kronisk syke barn, som kan ha stor nytte av bevegelsestrening i vann. Temaet tilgodeses dog litt i kapitlet Klar til babysvømning. Hvem kan babysvømme (s. 40).)

  Samspillsmulighetene mellom barn og foreldre eller andre omsorgspersoner belyses levende og engasjert i kapitlet Det lille barns udvikling og babysvømning, der mer teknisk preget informasjon underordnes betydningen av innlevende omsorg, omtanke og gjensidighet.

  Uttrykk for de spesielt innviede (for eksempel andre instruktører) sniker seg inn i den ellers lettleste teksten (s. 13: «Når babysvømming påbegyndes tidlig vil man ofte se at refleksen (søgerefleksen) aktiveres når man holder barnet i grundgreb på maven...»), men et register med alfabetisk ordnede oppslagsord og litteraturreferanser bøter på eventuelle forståelsesvansker. Omtalen av barns psykomotoriske og emosjonelle utvikling og de familiepsykologiske aspekter knyttet til denne er kanskje vel omfattende i forhold til hovedtema og målgruppe, men den gir leserne en forståelsesbakgrunn som kan pirre nysgjerrigheten på den overveldende opplevelse nært samvær med barn byr på.

  Målgruppen er primært foreldre, men også andre omsorgspersoner og fagfolk som involveres i barns helse og utvikling kan ha glede og utbytte av lesingen. Politikens bog om babysvømming er ikke oversatt til andre språk (ennå), men dansk skulle ikke være fremmed i de andre nordiske land.

  Boken er nydelig illustrert med fotografier tatt over og under vann og fint fordelt i teksten, som er oversiktelig organisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media