Pasientsikkerhet må prioriteres

Anne Sofie Torp Om forfatteren
Artikkel

Pasientsikkerhet må prioriteres i helsepolitiske styringsdokumenter, og Legeforeningen vil nå etterspørre dette. Foreningen mener også at det må etableres meldesystemer for uønskede hendelser for å lære.

For å forbedre helsetjenesten og forebygge at det skjer slike hendelser, må man bruke meldesystemer for å lære. Et system som straffer kan gjøre at man heller jakter på syndebukker, understreker Legeforeningen i et nytt policydokument om pasientsikkerhet (1). Lederne i helsevesenet må gi oppmerksomhet og tilstrekkelig tid til å analysere hendelsene og lære, og satse på forebygging, mener foreningen.

Uønskede hendelser handler også ofte om svikt i kontinuitet og kommunikasjon, og Legeforeningen mener man må lage verktøy som dokumenterer slike hendelser. Foreningen er opptatt av at helsevesenet må prøve ut forbedringsmetoder og dataverktøy til måling av pasientsikkerhet og kvalitet, og at disse må tilpasses norsk helsevesen.

Legeforeningen ønsker også at man styrker samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, fagforeninger og offentlige instanser som den nasjonale enheten for pasientsikkerhet, og at man tar pasienter og pårørendes erfaringer mer med i arbeidet.

Pasientsikkerhet er en forutsetning for å drive helsetjenester, understreker Legeforeningen. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det skjer uønskede hendelser under 10 % av sykehusoppholdene i vestlige land. Halvparten kunne vært forebygget. Det er ikke laget noen anslag for primærhelsetjenesten, men det er grunn til å anta at det også der er en del som kan forbedres.

Anbefalte artikler