Strategi for alkoholpolitikk

Rådet for legeetikk
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En arbeidsgruppe skal nå se på Legeforeningens alkoholpolitikk og utarbeide forslag til et faglig basert strategidokument for foreningens alkoholpolitikk.

  Gruppen skal se på behovet for en restriktiv alkoholpolitikk relatert til folkehelsearbeid, bruk av kartleggingsverktøy og intervensjonsmetoder i primær-, bedrifts- og spesialisthelsetjenesten, behovet for forskning på konsekvenser av alkoholbruk og behandlingsmetoder for alkoholavhengighet, og samarbeid mellom Legeforeningen og andre relevante instanser for å forebygge alkoholskader.

  I en egen rapport skal arbeidsgruppen foreslå interne retningslinjer for bruk av alkohol innenfor Legeforeningens egen organisasjon.

  Dokumentet skal så behandles i sentralstyret. Det var sentralstyret som nylig vedtok å opprette arbeidsgruppen, etter innspill fra Rusmiddelpolitisk utvalg som ble nedlagt ved nyttår 2008.

  Arbeidsgruppen skal bestå av en representant fra Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, en fra Rusmiddelpolitisk utvalg for perioden 2005 – 07, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk psykiatrisk forening, Norsk samfunnsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin.

  Alkoholpolitikken var et av temaene i Legeforeningens statusrapport for 2006, og Legeforeningens landsstyre vedtok i mai 2006 en resolusjon der myndigheter og arbeidslivets aktører ble utfordret til å styrke arbeidet med å forebygge høyt alkoholforbruk (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media