Gunstig effekt av røykelov i Skottland

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Innføring av røykeforbud på offentlig steder og arbeidsplasser i Skottland har ikke ført til økt eksponering for passiv røyking hjemme.

Barn har fortsatt ikke lovfestet rett til ren inneluft. Illustrasjonsfoto © Science Photo Library/GV-Press

I mars 2006 ble det innført en lov i Skottland som omfattet røykeforbud på offentlig steder og på arbeidsplasser, inkludert serveringssteder. Skotske forskere har nå undersøkt effekten av denne loven på røyking i hjemmet (1).

I studien ble deltakerne intervjuet om røykevaner og passiv røyking før og etter innføring av loven. Eksponeringen ble også validert ved måling av kotinin i saliva. Resultatene viste at det var blitt betydelig mindre passiv røyking på offentlige steder og arbeidsplasser etter at loven var innført. Det var ingen redusert røykeeksponering hjemme og i bil, men eksponeringen var heller ikke økt. To andre studier fra Skottland i samme nummer av BMJ peker i samme retning.

– Det siste i rekken av tvilsomme argumenter mot regulering av røyking i innendørs fellesluft er at dette angivelig skal gi økt eksponering for passiv røyking hjemme. Undersøkelsen fra Skottland indikerer at dette ikke har skjedd, sier forskningsleder Karl E. Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

– Det er derimot grunn til å tro at lovgivningen for arbeidsplassen og puben blir normgivende også hjemme. Eksempelvis viser norske data at andelen husstander der man har innført røykeforbud inne, har økt i takt med innføringen av stadig strengere restriksjoner mot røyking i arbeidslivet, og at barns eksponeringsdoser for passiv røyking har avtatt (2). Røyking i nærheten av barn er i ferd med å bli et normativt overtramp.

Det er likevel et paradoks at vi voksne innfører stadig sterkere beskyttelse for oss selv mot røyking, mens barna ikke har samme lovfestede rett til ren inneluft, sier Lund.

Anbefalte artikler