Dødsstraffen avskaffes i New Jersey

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Som første amerikanske delstat på 42 år har New Jersey vedtatt å avskaffe dødsstraffen. Vedtaket ble gjort i delstatssenatet med 21 mot 16 stemmer og vil bli godkjent av den demokratiske guvernøren med det første (1).

Tilsvarende forslag er blitt avvist gjentatte ganger i andre delstater, senest i 2007 i fire andre. Vedtaket i New Jersey var mulig takket være støtte fra tre republikanere som brøt med sitt partis syn. Avstemningen er blitt kritisert av dødsstraffstilhengere fordi den ble foretatt slik at man sikret seg stemmene fra senatorer som ikke stiller til gjenvalg. Ifølge motstanderne av dødsstraff har saksbehandlingen vært svært grundig, bl.a. er det i en rapport påpekt alvorlige mangler ved dagens prosedyrer. Dessuten er prosedyrene erklært som grunnlovsstridige i en dom. I New Jersey er det ikke henrettet noen siden 1963, men for tiden sitter det åtte dødsdømte i fengsel.

FN har nylig vedtatt en resolusjon som fordømmer bruk av dødsstraff, men resolusjonen er ikke bindende for medlemslandene (2).

Anbefalte artikler