Artikkel

Rekordmange nye spesialister

Det ble i 2007 gitt totalt 1 006 nye spesialistgodkjenninger. Det er det høyeste antallet noensinne. Konverteringer av utenlandske godkjenninger står for hovedtyngden av økningen.

Tar man bare norske statsborgere godkjent etter norske regler og i tillegg holder allmennmedisin utenfor, var det i 2007 bare 309 spesialistgodkjenninger. Det er det laveste antallet siden 1999.

Det er flere utenlandske leger fra EU/EØS enn tidligere som søker om å få konvertert spesialistgodkjenningene sine. Flertallet av disse er fra Sverige, Danmark og Tyskland. I 2007 kom de første konverteringene fra de to nyeste EU-landene, Romania og Bulgaria. Det er en gledelig økning i antallet spesialistgodkjenninger i allmennmedisin, både for godkjenninger etter norske regler og for konverteringer fra Danmark og Sverige.

Se spesialistfortegnelseen på: www.legeforeningen.no/?id=57306

Legeforeningens nye design

I Tidsskriftet nr. 24/2008 presenterte vi arbeidet med Legeforeningens nye logo og utvalget som ble nedsatt i den forbindelse. Ved en inkurie ble et av utvalgsmedlemmene ikke nevnt i artikkelen. Hilde Thørnquist, psykiater ved Nordlandssykehuset HF, Bodø, var en aktiv deltaker og bidro med mange konstruktive innspill.

Midler til veiledning

Sentralstyret har satt av 300 000 kroner til veiledningskurs utenfor sykehus og lokale oppfølgingskurs, samt 50 000 kroner til regionale samlinger for aktive veiledere. Sentralstyret ønsker å motivere veiledere i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin til å ta på seg nye veilederoppgaver gjennom å gi mulighet for faglig påfyll gjennom veiledningskurs og har satt av midler til dette. Legeforeningens undervisningsopplegg for veilederutdanningen i sykehus opplever økende interesse, og posten er økt til 450 000 kroner.

Individuelle stipender

Sentralstyret har tidligere vedtatt å innføre lederstipend for leger som ønsker å ta vekttallsgivende utdanning. For 2008 er det vedtatt å opprettholde åtte stipend à 25 000 kroner. Stipendene utlyses på Legeforeningens Internettsider. Her finnes også kriteriene for å motta stipend. Det er også satt av 200 000 kroner til posten individuell støtte til leger som er engasjert i legers videre- og etterutdanning. Hensikten med stipendene er å viderekvalifisere leger innenfor de områder de arbeider med i medisinsk utdanning som kan godkjennes til legers videre- og etterutdanning.

Anbefalte artikler