Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Trine B. Haugen

Verdens helse

Fra redaktøren

Erlend T. Aasheim

Leder

Brev til redaktøren

Torkel Steen
Arne-Birger Knapskog
Lars Tjensvoll

Kommentar

Originalartikkel

Christian Haga
Berit Muan
Monica Cheung
Mariann Lyngra
Carl Erik Strømsæther
Olav Lutro
Erik Andrew
Marit Skogstad
Kristina Kjærheim
Geir Fladseth
Pål Molander

Over­sikts­ar­tik­kel

Jørgen G. Bramness
Siren Haugland
Hanne F. Harbo
Åslaug R. Lorentzen
Benedicte A. Lie
Elisabeth Gulowsen Celius
Anne Spurkland

Medisinen i bilder

Andreas Austgulen Westin
Wenche Rødseth Brede

Legemidler i praksis

Arne Helland
Jørgen G. Bramness

Noe å lære av

Øystein Brenna
Knut Aasarød
Bjørn Inge Gustafsson

Kronikk

Internasjonal medisin

Johanne Sundby
Robin Broadhead

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Bjørgulf Claussen
Guttorm Guleng
Michael Bjørn Russell

Aktuelt i foreningen

Knut E. Braaten
Lise B. Johannessen
Knut E. Braaten
Lise B. Johannessen
Anders Taraldset
Sunniva Garshol Skurtveit
Ellen Juul Andersen

Intervju

Eline Feiring

Oss imellom

Gunn Marit Seberg