()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

  Husk å melde endringer i medlemsstatus!

  Husk å melde endringer i medlemsstatus!

  Har du registrert e-post, mobilnummer og alle arbeidssteder? Du får en bedre medlemsservice når vi kan kontakte deg.

  Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide eller send e-post til register@legeforeningen.no

  Få dagens mediebilde på epost

  Få dagens mediebilde på epost

  Dagens mediebilde inneholder nyhetsklipp som er aktuelle for Legeforeningen og våre medlemmer. Alle medlemmer i Legeforeningen kan abonnere på mediebildet gjennom medlemsportalen Min side: www.legeforeningen.no/minside. Logg deg inn – velg Tema, Dagens mediebilde, og klikk på e-postabonnement for å velge hvor ofte du vil ha varsel.

  Identitetskort for leger

  Identitetskort for leger

  Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider, eller det kan tilsendes ved henvendelse til Legeforeningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no. Identitetskortet sendes innen to uker etter mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

  Juridisk bistand

  Juridisk bistand

  Som medlem i Legeforeningen har man mulighet til å få juridisk bistand i saker som angår virksomheten som lege. Bistand gis som hovedregel gjennom en av sekretariatets jurister. Det er i enkelte saker også mulig å få dekket utgifter til bruk av egen advokat etter forhåndssøknad til rettshjelpsutvalget. Hvordan man skal søke, og hvilke saker som omfattes av ordningen finnes under rettshjelpsordningen: www.legeforeningen.no/id/168449

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media