()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Blant røykere som mottok automatisk utsendte tekstmeldinger med motiverende innhold, var det flere som sluttet å røyke enn blant dem som ikke fikk slike meldinger.

  Røyking er fortsatt en av de viktigste forebyggbare årsakene til sykdom og død, og effektive virkemidler for å hjelpe røykere å slutte er derfor etterlengtet. Mobiltelefon er noe de fleste har og kan potensielt være et godt hjelpemiddel i denne sammenhengen. Engelske forskere har nå studert effekten av å sende tekstmeldinger til mobiltelefonen til røykere som ønsker å slutte (1).

  I studien inngikk totalt 5 800 røykere som ble randomisert enten til intervensjon med tekstmeldinger eller til en kontrollgruppe. Tekstmeldingene ble generert automatisk og inneholdt enten en motiverende tekst og støtte til atferdsendring, eller en tekst uten tilknytning til røykeslutt. 95 % av deltakerne fullførte seks måneders oppfølging i studien. Biokjemisk verifisert abstinens var da hyppigere i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen, 10,7 % mot 4,9 % (RR 2,20; 95 % KI 1,80 – 2,68). Forfatterne konkluderte med at røykesluttprogrammet med tekstmeldinger bør vurderes som et ledd i tilbudene for røykeslutt.

  – Dette er etter min kjennskap den første studien der man har vurdert røykeslutt biokjemisk hos alle deltakerne etter seks måneders oppfølgingstid, sier Serena Tonstad, professor i forebyggende medisin ved Loma Linda University, California og overlege ved Avdeling for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus.

  – Effekten til intervensjonen var på nivå med det som er funnet i tidligere studier. Forskerne planlegger også å publisere data om kostnad-nytte-effekt, som kan være av betydning for å vurdere om intervensjonen skal tilpasses norske forhold, sier Tonstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media