Legemiddelindustrien og dobbeltmoralen

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 15/2011 forklarer Karita Bekkemellem pent hvorfor legemiddelindustrien sluttet å sponse reise på kongresser for norske leger (1). En av årsakene til dette var at de mente sponsing av deltakelse på kongresser kunne gjøre at leger ikke forskrev beste medisin for sine pasienter, men i stedet skrev ut medisin fra det firmaet som hadde sponset dem.

  Jeg har praktisert i Norge i 30 år og jeg har vært på mange kongresser som ble betalt av firmaer. Men jeg har aldri utskrevet en eneste medisin som jeg ikke var overbevist om var den beste for pasienten, uansett med hvilket firma jeg har reist og hvor god middag og vin jeg har fått. At den farmasøytiske industri sluttet å invitere leger på viktige faglige kongresser, tror jeg kan ha negativ betydning for mange legers evne til å oppdatere sin kunnskap. Det er nemlig mange som ikke blir sponset av sin arbeidsgiver og som ikke selv har råd til å delta på medisinske kongresser. Legemiddelindustrien har de siste årene vært opptatt av at legene som reiser på kongresser ikke skal ha bra hotell og rimelig bra mat, og de har gitt dem billigste vin, men samtidig har den medisinske industri drevet meget aggressiv markedsføring av sine medisinske produkter. Hvorfor har ikke Legemiddelindustrien noe imot at medisinske firmaer inviterer leger på sine egne symposier og at firmarepresentanter kommer til legekontoret? På slike møter blir legene mest hjernevasket av medisinske firmaer, som prøver å forklare hvor godt produkt de har og ofte at deres produkt er mye bedre enn de andres. Jeg har opplevd flere ganger at små studier plutselig ble store studier, og negative studier ble omgjort til positive av medisinske firmaer.

  Hvis Legemiddelindustrien virkelig vil være helt sikre på at de ikke påvirker leger til å skrive ut medisiner, bør de slutte med besøk av legemiddelrepresentanter på legekontorer, slutte å invitere på sine egne symposier som veldig ofte har lavt medisinsk nivå, slutte å sende brosjyrer til legene og kun annonsere sine egne produkter i Tidsskiftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media