()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helseprogram øker mødrenes kunnskap om mor-til-barn-smitte. Informasjon om preventive tiltak og mating av spedbarn må rettes både mot den gravide, hennes partner og svigermor.

  Helseprogrammet for forhindring av mor-til-barn-smitte (PMTCT) av hiv i Kilimanjaro-området i Tanzania ble innført som pilotprosjekt i år 2000. Eli Fjeld Falnes har studert mødres kunnskap om og bruk av helseprogrammet åtte år senere. Studien viser at mødrenes kunnskap om mor-til-barn-smitte har økt. Men det er behov for tiltak for å øke mennenes deltakelse i programmet.

  – Innføring av hivtest som en rutinemessig del av svangerskapsomsorgen har redusert stigma assosiert med dette, og alle gravide som fikk tilbud, tok hivtesten. Partneren støttet opp, men svært få fulgte konene sine til klinikken for å ta hivtesten. Kvinnene har ingen myndighet til å forlange testing av mannen, og svangerskapsklinikken, som tilbyr testing, anses som et sted for kvinner.

  – Menn var også negative til anbefalinger om å bruke kondom gjennom svangerskapet og ammeperioden, sier Falnes.

  Sykepleierne var kunnskapsrike og motiverte, men hadde ikke nok tid til å gi råd til mødrene. Måten en hivsmittet mor ble anbefalt å mate barnet på – utelukkende erstatningsføde eller utelukkende amming – kom i konflikt med lokal kunnskap og tradisjon, og gjorde mødrene forvirret. Svigermoren, som så seg selv som ansvarlig for helsespørsmål i familien, kunne insistere på tradisjonell mating som ikke samsvarte med rådene hivsmittede mødre fikk. Dette kan øke risiko for hivsmitte til barnet. Menn aksepterte ofte ikke at kvinnen matet barnet på annen måte enn den tradisjonelle.

  – Det er behov for å øke rådgivningskapasiteten, og rådene som gis, må være klare. Det er viktig at informasjonen om mating av barnet også når svigermor, og at faren inkluderes som aktiv partner, sier Falnes.

  Disputas

  Eli Fjeld Falnes disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 5.9. 2011. Tittelen på avhandlingen er The mother, her confidants and the prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) services in the Kilimanjaro region, Tanzania.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media