Bysykler redder liv

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Utplassering av sykler gir store helsefordeler og lite helserisiko. Dette viser en ny studie fra Barcelona.

  Utplasserte sykler blir et stadig mer populært fremkomstmiddel i storbyer i alle verdensdeler. Den fysiske aktiviteten ved sykling anses som gunstig, men eksponeringen for luftforurensning og trafikk kan utgjøre en helserisiko. Nå har en internasjonal forskergruppe undersøkt helseeffekter ved bruk av bysykler i Barcelona (1).

  Studien omfattet over 180 000 sykkelabonnenter. Estimert årlig endring i mortalitet for disse var 0,03 dødsfall fra trafikkulykker og 0,13 fra luftforurensning, sammenliknet med brukere av bil. 12,46 dødsfall ble unngått som følge av fysisk aktivitet. Årlig sparte liv var dermed 12,28. Sykkeldelingen førte til en estimert reduksjon i CO₂-utslipppå over 9 millioner kg.

  – Denne studien viser spennende resultater og indikerer at det er et stort helsepotensial ved å få flere til å sykle, sier professor Elling Bere ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder.

  – Nyere forskning viser at sykling, som vanligvis gir høyere fysisk intensitet enn det å gå, kan ha særlig stor effekt på helsen. Studier fra Norge og Nederland viser f.eks. at ungdomsskoleelever som sykler til skolen, i mindre grad er overvektige enn dem som ikke sykler.

  – Utplassering av sykler skal få folk til å sykle mer. Det er også viktig å få flere til å sykle mer med egne sykler. Vi trenger mer forskning på hvilke faktorer som er viktige for å få folk til å sykle, sier Bere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media