()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antiepileptika forebygger ikke agitasjon eller psykose ved Alzheimers sykdom.

  Agitasjon og psykose kommer ofte sent i forløpet ved Alzheimers sykdom og bidrar til økte problemer for både pasient, pårørende og pleiepersonell.

  I lengre tid har det vært knyttet forventninger til bruk av antiepileptika for å forebygge slike symptomer. Enkelte mindre kliniske studier har antydet at bl.a. valproat kan være effektivt, men resultatene fra en nylig publisert placebokontrollert studie med over 300 pasienter er nedslående (1).

  Studien omfattet pasienter som i utgangspunktet kun hadde moderate symptomer uten agitasjon og psykose. Etter to år var det ingen forskjell mellom behandlings- og kontrollgruppen når det gjaldt slike symptomer. Derimot hadde signifikant flere av dem som fikk aktivt medikament, plagsomme bivirkninger. Resultater fra MR-undersøkelser viste tegn til at behandling med valproat kunne føre til redusert hjernevolum, bl.a. i hippocampus.

  – Jeg mener vi nå har nok data til å konkludere at antiepileptika ikke har noen fast plass i behandlingen av Alzheimers sykdom, sier overlege Oskar Sommer ved Sykehuset Innlandet.

  – Resultatene fra en annen fersk studie tyder på at atypiske antipsykotiske medikamenter kan gjøre mer skade enn nytte (2). Slike legemidler bør derfor bare brukes helt unntaksvis. Det viktigste vi kan tilby pasienter med Alzheimers sykdom er individuell støtte, god kommunikasjon og samarbeid preget av respekt for pasienten, sier Sommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media